Follicum AB (“Follicum” eller “företaget”) meddelar idag att företaget har utvecklat en ny topikal formulering av sin ledande peptidläkemedelskandidat FOL-005 för behandling av håravfall. Den nya formuleringen är en kosmetiskt tilltalande produkt som ska användas i kommande kliniska prövningar och innebär en stor framgång för hela projektet.

I Follicums pågående Fas IIa-studie behandlas patienter med håravfall med intradermala  injektioner i hårbotten. Parallellt med denna kliniska studie har ett långsiktigt utvecklingsarbete genomförts som nu resulterat i att en ny formulering för applicering direkt på skalpen tagits fram. Den nya produkten har visat sig på ett effektivt sätt leverera den aktiva substansen in i huden och in i hårsäckarna. Den valda formuleringen har också visat sig vara stabil vid långtidsförvaring. Produkten kommer nu att optimeras för tillverkning i större skala för att användas i kommande Fas II-prövningar.

VD Jan Alenfall kommenterar:
“Detta är en viktig milstolpe för Follicum och ett genombrott i utvecklingen. Vi är mycket nöjda med att ha utvecklat och valt  en formulering som har de egenskaper som eftersträvas för en kommersiell produkt i detta segment. Vår omfattande erfarenhet av att utveckla peptidläkemedel har varit till stor hjälp för att ta fram en formulering som är både stabil och som levererar FOL-005 till hårsäcken. Vi ser fram emot att starta en uppföljande Fas II-studie för att bekräfta effekten på hårväxt med en formulering som patienterna lätt kan administrera på egen hand.”

Om FOL-005
FOL-005 är en modifierad kort version av det endogena proteinet, osteopontin. I en avslutad fas I/IIa-studie visade sig FOL-005 vara en effektiv och säker behandling. Redan efter tre månaders behandling svarade tre av fyra patienter med ökad hårväxt. För närvarande pågår en fas IIa-studie för att undersöka säkerheten och effekten efter behandling med olika doser av läkemedelskandidaten FOL-005 eller placebo under tre månader. I denna studie doseras patienterna med injektioner i hårbotten tre gånger i veckan. Studien var fullrekryterad i början av juni 2018 och beräknas vara avslutad och top line data presenterade i slutet av 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2018.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades är noterat på Spotlight Stock Market och handlas under FOLLI.  www.follicum.com.

Öppna pressmeddelande