I april/maj 2016 genomförde Follicum en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna. Genom företrädesemissionen nyemitterades 6 001 938 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 30 maj 2016 och stoppdag är den 1 juni 2016.

6 001 938 aktier kommer att registreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 3 juni 2016. Efter registreringen hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Follicum att uppgå till 16 005 172 aktier, vilket ger ett aktiekapital om 1 920 620,64 SEK.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0)431 47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Öppna Pressmeddelande