Kan du beskriva din bakgrund och vad du har arbetat med tidigare?
Jag har en biomedicinsk utbildning och har disputerat inom näringslära och har så länge jag kan komma ihåg varit övertygad om att ny forskning kan förbättra världen. Detta har återspeglats i min drygt 30-åriga karriär i forskningsledande positioner inom läkemedel, livsmedel och bioteknik. Jag har haft olika forskningsledande befattningar inom KabiPharmacia, inom Procordia och Orkla Foods, samt i Probi AB, ett forskningsbaserat bioteknikföretag där jag var vice VD med ansvar för FoU fram till mars i år och även, under ca ett år, var VD för bolaget. Ett annat forskningsbaserat företag där jag arbetade som VD i 6 år var Alligator Bioscience AB; ett bolag som bedriver tidig läkemedelsutveckling precis som Follicum. Förutom mitt operativa arbete har jag under de senaste 25 + åren varit styrelseledamot och styrelseordförande i både små och stora företag, stiftelser och universitet. Exempel är Bioinvent, Teknikbrostiftelsen i Lund och Malmö Universitet.

Varför accepterade du rollen som Styrelseordförande i Follicum?
Jag ser Follicum som ett spännande mindre företag med stor potential. Företaget har redan tagit fram intressanta och lovande data i de områden där man är aktiv, med början inom hårväxt och sedan fortsatt inom diabetes. Det finns en gedigen plan för det kommande arbetet som kan resultera i flera möjligheter framöver. Företaget har dessutom lyckats attrahera högkvalificerade medarbetare med ett stort engagemang, vilket jag anser är avgörande för ett företag i detta utvecklingsstadium. Den mycket nära relationen med universitetsforskare säkerställer också en tillströmning av ny kunskap och gör det möjligt för företaget att förbli litet, vilket begränsar kostnadsstrukturen, något som är en stor fördel i den fas där Follicum befinner sig idag. Sammanfattningsvis ser jag ett spännande företag med stor möjlighet att lyckas med sina planer.

Vilken expertis kan du bidra med i Follicums styrelse?
Jag tror att min erfarenhet av strategisk ledning och ledning av forskningsintensiva företag kommer att vara av värde för Follicum. Jag tror också att kombinationen av vetenskaplig förståelse och förmågan att översätta, kommunicera och kommersialisera vetenskap som jag har förvärvat under min karriär är av stor betydelse för ett forskningsbaserat företag i den fas där Follicum är idag. Min långa erfarenhet av styrelseuppdrag, strategisk planering, organisation och motivation av medarbetare bör också vara till nytta för verksamheten i styrelsen likväl som för verksamheten i sig. Dessutom har jag under åren byggt ett omfattande nätverk av proffs inom olika forskningsområden och industrier, något som kan vara till nytta för att styra Follicum rätt i framtiden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Intervju