Follicum meddelar att bland andra två av bolagets huvudägare  –  Sunstone LS Ventures Fund III och Lund University Bioscience AB  –  samt VD Jan Alenfall och styrelseordförande Fredrik Buch nyttjat samtliga av sina respektive teckningsoptioner av serie TO 1, vars teckningstid pågår till och med 17 november 2015.

Hittills har totalt cirka 38 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjats, varav Sunstone LS Ventures Fund III, Lund University Bioscience AB, Jan Alenfall och Fredrik Buch återfinns som nyttjare av cirka 26 procent.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Huvudägarna, styrelseordföranden och ledning visar genom sina respektive nyttjanden sin tro på Follicum och dess framtidsplaner. Detta gläder oss och sänder starka signaler till marknaden.

Vid eventuella frågor avseende Follicums teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0)431 47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Follicum, vänligen kontakta:
Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com