Follicum AB (“Follicum” eller “företaget”) tillkännager idag att den första gruppen patienter har behandlats i den nya klinisk fas IIa-studien med FOL-005. Studien omfattar cirka 200 manliga patienter med håravfall som dagligen under 4 månader ska behandlas med den nya formuleringen av FOL-005 eller placebo. Studien genomförs vid Clinical Research Center for Hair and Skin Science (“CRC”) i Berlin och vid proDerm, Hamburg, Tyskland.

FOL-005 har i två tidigare kliniska studier visats vara en effektiv och säker behandling för stimulering av hårväxt. Den kommande fas II-studien syftar till att undersöka säkerhet, effekt och respons av läkemedelskandidaten FOL-005 i den topikala formuleringen. Patienterna kommer själva att applicera en av tre olika styrkor av FOL-005 eller placebo på hårbotten, en gång dagligen kvällstid. Studien förväntas vara slutförd och resultaten kommunicerade mot slutet av 2020.

VD Jan Alenfall kommenterar:
“Det är mycket glädjande att första patienten nu är behandlad! Det är en viktig milstolpe för Follicum. Målet med den aktuella studien är att bekräfta de intressanta resultat som vi sett i tidigare studier, i en större patientgrupp och med den krämliknande formulering som vi utvecklat och testat under det gångna året. Håravfall drabbar årligen ett mycket stort antal människor, både kvinnor och män. Trots det finns det ont om fungerande och säkra behandlingar. Vi hoppas att FOL-005 kommer att visa sig vara ett genombrott.”

Om FOL-005
FOL-005 är en modifierad kort version av det endogena proteinet, osteopontin. I två kliniska studier har FOL-005 visat sig vara en effektiv och säker behandling. Den första studien gjordes på friska frivilliga medan den andra gjordes på alopecipatienter, män med begynnande skallighet. I båda de tidigare studierna behandlades patienterna på klinik med intradermala injektioner, 2 eller 3 gånger i veckan.

Om Alopeci
Alopeci betyder håravfall. Det kan bero på ett flertal orsaker. Den vanligaste formen heter Androgen Alopeci eller manligt håravfall och drabbar majoriteten av alla män men också mycket stor andel kvinnor. Det är den överlägset vanligaste formen av håravfall. Man vet att höga halter av och hög känslighet för ett könshormon vid namn dihydrotestosteron (DHT) leder till en ökad risk att drabbas av håravfall hos män och kvinnor. Lite förenklat kan man säga att hormonet leder till att hårsäckarna skrumpnar och inte längre producerar ett pigmenterat hår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2020.

Om Clinical Research Center for Hair and Skin Science (CRC), Berlin, Tyskland
Clinical Research Center for Hair and Skin Science (”CRC”) är en del av hudkliniken vid Charité – universitetssjukhuset i Berlin. CRC bedriver experimentell forskning och erbjuder specialistkompetens inom området hud- och hårforskning. CRC har genomfört ett flertal kliniska studier inom olika hårindikationer och har gedigna kvalifikationer med specialisering på kliniska fas I- och II-studier.

Om proDERM
proDERM är en ledande internationell kontraktsforskningsorganisation i Hamburg, Tyskland, specialiserad på kliniska studier inom hud, slemhinna, hår, ögon och mun. proDERM genomför studier på läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetika, kosttillskott och konsumtionsvaror och uppfyller alla regulatoriska och lagliga krav. proDERM är en erfaren fullservicepartner som utför kliniska projekt i alla faser.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande