Follicum har erhållit preliminärt godkännande – ett så kallat “Intention to Grant” – av Europapatentverket (EPO) avseende bolagets patent-ansökan rörande stimulering av hårtillväxt.

Follicums patentansökan med ansökningsnummer EP12768879.4 avser stimulering av hårtillväxt hos däggdjur (inklusive människa). EPO har utfärdat ett ”Intention to Grant”, innebärande att patentverket har för avsikt att bevilja bolagets patentansökan. Slutgiltigt besked från EPO kommer dock att föregås av ytterligare åtgärder från båda parter, innefattande bland annat erläggande av beviljandeavgift.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Beskedet om EPO:s ”Intention to Grant” ger oss starka indikationer på att patentansökan kommer att bli godkänd, vilket naturligtvis är mycket glädjande. Ett patentgodkännande inom Europa är mycket betydelsefullt för patentportföljen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 – 19 21 97
E-post: info @ follicum.com