BioStock publicerade den 20 maj 2021 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet.

Kim Arvid Nielsen tillträdde nyligen som vd för forskningsbolaget Follicum, i en period där bolaget står vid ett viktigt vägskäl inför det fortsatta utvecklingsarbetet. BioStock har pratat med den nytillträdde vdn för att få hans syn på bolaget och för att få veta mer om vilka aktiviteter som kommer att vara viktigast under den närmaste tiden.

Lundabolaget Follicum utvecklar läkemedelskandidater som är baserade på vävnadsreparerande peptider. Portföljen består för närvarande av två huvudprojekt där kandidaten FOL-005 för behandling av håravfall kommit längst på utvecklingsresan. I det andra projektet utvecklas en kandidat som är tänkt att skydda insulinproducerande celler mot skador, och på så sätt minska risken för följdsjukdomar i samband med diabetes.

Genomför analys inför nästa steg i utvecklingen
follicum_logo-03I början av maj meddelade Follicum att topline-data från fas II-studien med FOL-005 som genomfördes under våren, inte visade signifikant bättre effekt i hårväxt jämfört med placebo. Någon ytterligare utveckling av kandidaten för generell behandling av håravfall verkar således osannolik. Bolaget kommer att analysera slutresultaten ytterligare, och fokuserar dessutom på att utforska möjligheterna att vidareutveckla FOL-005 mot andra indikationer där man fått lovande prekliniska resultat.

Ny vd ska lotsa vidare
Det är i detta skede som Kim Arvid Nielsen nu kommer in som ny vd i bolaget. Med sina många års erfarenhet av affärs- och läkemedelsutveckling från såväl stora internationella läkemedelsbolag som mindre biotechbolag, hoppas han kunna lotsa Follicum i det fortsatta utvecklingsarbetet.

»Follicum har en väldigt spännande teknisk plattform av vävnadsreparerande peptider. Det tillsammans med en mycket kompetent organisation och en bra styrelse gör att bolaget har en bra möjlighet att nå framgång med sina projekt.« – Kim Arvid Nielsen, vd Follicum.

Nielsen är i grunden utbildad läkare och praktiserade en tid som allmänläkare innan han tog sina första kliv in i läkemedelsbranschen – då i en roll som produktchef på dåvarande Pharmacia. Detta följdes sedan av flera ledande roller inom ett antal större läkemedelsbolag som t.ex. tyska Bayer, amerikanska Pharmion Coporation och schweiziska Basilea Pharmaceutica. Fokus låg till en början mycket på affärsutveckling och de kommersiella bitarna av verksamheten, men allteftersom han gled längre in i biotechvärlden ägnades mer och mer uppmärksamhet åt själva läkemedelsutvecklingen.

»Sen fick jag chansen att vara med och starta och vara vd för ett renodlat litet biotechbolag vid namn Serentex Pharmaceuticals, där vi utvecklade läkemedelskandidater för behandling av lungsjukdomar. Här gjorde vi en riktigt fin resa där vi tillsammans tog oss igenom hela processen med preklinisk utveckling, kliniska tester fram till fas II/III, vilket i slutändan gjorde att vi kunde sälja bolaget 2016.«

Ger sin syn på resan framöver
Erfarenheterna från bland annat Serentex kommer att komma väl till användning när Nielsen nu ska leda Follicum utvecklingsresa framåt. BioStock har pratat med den nytillträdde vd:n för att höra mer om hur han ser på bolaget och dess utveckling framöver.

Först och främst Kim, vad var det som lockade dig med att axla rollen som vd för Follicum?

Kim Arvid Nielsen, vd Follicum
Kim Arvid Nielsen, vd Follicum

– Under mina år i branschen har jag jobbat upp en förståelse för vilka kriterier ett biotechbolag bör ha för att kunna lyckas med sin utveckling. Utöver att ha en lovande teknik så måste man ha rätt kompetenser på plats i organisationen och stödjas av en bra styrelse och ett bra vetenskapligt råd. Och som jag ser det tickar Follicum alla mina boxar.

Follicum meddelade nyligen top-line-resultat med FOL-005 som inte visade på någon signifikant bättre effekt jämfört med placebo. Hur ser du på bolagets position där ni står i dag?
– En av de saker jag lärt mig inom biotech är att det är förknippat med väldigt hög risk att luta sig för mycket på en indikation. När jag läste på om Follicum märkte jag att väldigt mycket hängde på håravfallsprojektet, men jag såg också att man hade flera spännande indikationer i pipeline som snabbt kan tas till klinik. Har man en bra teknisk plattform är det viktigt att säkerställa att man kan använda den på flera indikationer som är lika spännande.

– Och det är den fasen vi är i nu. Vår första prioritet är att säkra de investeringar och det jobb som lagts ned i FOL-005, där vi har en riktigt bra topikal formulering och där vi gått igenom toxikologiska studier och fas I. Nu tittar vi på hur kandidaten skulle kunna användas på flera andra indikationer.

– Det är klart att man blir besviken om man varit aktieägare länge och sett fram emot framgångar i håravfallsprojektet, och sedan ser att projektet inte går som man hoppats. Man ställer sig frågan, vad kommer att hända nu? Därför är vår första prioritet just nu att svara på den frågan.

– Vi har i teknikplattformen ett väldigt starkt fundament att stå på och kommer som sagt att prioritera investeringen som redan gjorts för att kunna återuppta kliniska tester så snart som möjligt. Här känner jag mig säker på att vi har en spännande utveckling att se fram emot.

– Vi ska också komma ihåg att vi inte fått all data från fas II-studien än. De kommer vi att få i juni för att analysera för att se om det kan finnas någon subgrupp som kan vara spännande att utforska, vilket vi inte kan utesluta med de topline-data som hittills presenterats. För den stora övergripande indikationen håravfall är resan dock slut.

Samtidigt har ni även FOL-026 och FOL-056 för behandling av diabetes, som ligger i en tidigare utvecklingsfas. Hur ser du på det projektet?
– Follicum har jobbat mycket hårt på diabetesprojektet, vilket är ett tidigt projekt där vi har mycket spännande prekliniska data. Här jobbar vi med att samla ihop all den data som vi fått fram hittills. Vi siktar på att få detta klart till slutet av året för att få en klar bild kring hur vi kan paketera projektet på ett intressant sätt för att sedan kunna hitta en partner.

– Ibland får man ta elefanten i små bitar. Ett projekt inom diabetes, eller mer specifikt NASH som vi riktar oss mot, är ett stort projekt som kommer att kräva ganska mycket pengar för att kunna ro i land. Vår första uppgift är att ta vår prekliniska forskning så långt vi kan för att sedan se om vi har ett riktigt superprojekt. Därefter kan vi antingen hitta en partner, eller rikta oss mot våra ägare för att se om de är villiga att stötta oss för att ta projektet till fas II på egen hand. Här kommer vi att löpande kunna rapportera av för att se vad värdet i projektet ser ut att vara.

Givet din bakgrund, vilka egenskaper tror du blir viktiga i att navigera bolaget framåt?
– Jag tror att en av mina styrkor är min erfarenhet av att hantera den osäkerhet som det innebär att verka som ett litet läkemedelsutvecklingsbolag, där situationen från månad till månad kan se väldigt annorlunda ut och du har svårt att förutse vad som kommer att hända. Det handlar om att kunna hantera många olika situationer och både känna och kunna förmedla en trygghet till organisationen – att till exempel inte få panik när saker inte går som du vill. Samtidigt tror jag mig ha förmågan att mitt i allt kunna blicka lite längre fram.

– Något som driver mig som ledare är att få jobba ihop med många olika kompetenser och få alltihop att spela tillsammans. Jag brukar se det som att spela schack, där olika styrkor ska samspela vid rätt tidpunkter för att kunna lösa de uppgifter som ställs framför dig.

Om vi lyfter blicken lite och tittar framåt, var ser du Follicum om två år?
– Om två år tror jag att vi är ett företag som har genomfört eller står nära till att genomföra en fas II-studie i en indikation. Vi är också ett bolag som har andra spännande produkter i pipeline som närmar sig eller som redan är i klinisk fas.

– Vi har även inlett samarbete med andra företag där de använder vår topikala formulering till sina peptidbaserade läkemedel.

– När det gäller vårt diabetsprojekt så ser jag att vi står tätt inpå klinisk fas; antingen i ett starkt partnerskap med ett bra läkemedelsbolag, eller välfinansierade och redo att ta projektet vidare själva.

Läs atikeln på BioStocks webbsida

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.