Follicum AB (“Follicum” eller “Company”), ett bioteknikbolag som utvecklar nya peptidläkemedel inom två områden, håravfall och diabetes, rapporterar idag att deras diabetesprojekt har tilldelats en heltids postdoc-tjänst under 2 år. Syftet med projektet är att utföra avancerade experiment för att ytterligare undersöka funktionen hos Follicums olika peptidklasser. Postdoc-tjänsten kommer att finansieras till 100% av LUDC-IRC-konsortiet.

Som tidigare rapporterats deltar Follicum i ett stort samarbetsnätverk inom diabetes som heter LUDC-IRC vid Lunds universitet. Konsortiet har fått 100 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning. Konsortiets internationella råd har valt ut 5 av 11 möjliga postdoc-projekt som ska stärka forskningen ytterligare. Ett av postdoc-projekten har tilldelats Follicum för att ytterligare stärka forskningen kring rollen för Follicums peptider inom diabetes. Projekttiden är 2 år. En postdoc är en person som utför professionell forskning efter avslutad doktorandutbildning.

VD Jan Alenfall kommenterar
“Vi är mycket glada över att vara en del av LUDC-IRC-konsortiet och särskilt glada över att en postdoc-tjänst på heltid har tilldelats professor Jan Nilsson för att studera Follicums peptider i samband med diabetes. Forskningen syftar till att öka förståelsen av peptidernas potential inom diabetes och att bidra till att utveckla projektet ytterligare. Arbetet kommer att påskynda vår utveckling avsevärt och vara värdeskapande för projektet. Forskaren som får postdoc-tjänsten kommer att rekryteras internationellt under Q1 / Q2 2019 och arbetet förväntas slutföras under 2021. ”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2018.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Om Lunds Universitets Diabetes Center (LUDC)
Lunds Universitets Diabetes Center, LUDC, är ett konsortium av forskargrupper vid Lunds Universitet som fokuserar på forskning om patogenesen och behandlingen av diabetes mellitus. https://www.ludc.lu.se

Öppna Pressmeddelande