Follicum AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2014 är nu publicerad på bolagets webbplats under Investerare/ Rapporter. Den finns även tillgänglig på bolagets kontor (Scheelevägen 22, Lund).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 -19 21 97
E-post: info@follicum.com