Styrelsen i Follicum AB meddelar att bolaget har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2018 från den 21 februari 2019 till den 13 februari 2019. Detta med anledning av spärrperioden för personer i ledande ställning för den pågående teckningsperioden för teckningsoptioner av serie 2018/2019 som avslutas den 15 februari.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight Stock Market 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Öppna Pressmeddelande