Follicum sponsrar mötet “Basle Manchester Forum (BMF) for Skin Repair & Regenerative Plastic Surgery” som äger rum i Basel, Schweiz, den 12-13 oktober 2017.

Mer information om mötet