Follicum AB (“Follicum” eller “företaget”) meddelar idag att man kommer att presentera resultat från sin diabetesforskning inom ramen för en session med temat ”Is the ecosystem of translational metabolic research in greater Copenhagen sustaining a competitive biotech industry?” den 7 november. Mötet inleds med en paneldebatt modererad av Thomas Landh från Novo Nordisk följt av en ”Showcase Session” där Follicum får möjlighet att presentera resultaten av sin forskning.

Follicum har identifierat en ny klass av peptider som ökar insulinsekretionen i flera experimentella modeller. Ett antal nya peptider inom denna klass har tagits fram i syfte att optimera önskvärda egenskaper. Flera av de nya peptiderna inducerar en förbättrad insulinfrisättning och insulinfrisättningen potentieras dessutom med ökande glukoskoncentration i in vitro-försök. Potentialen hos peptiderna som läkemedelskandidater har också bekräftats i glukostoleranstester där de har en glukossänkande effekt hos försöksdjur. Dessutom har peptiderna visats kunna fördröja insjuknandet i en djurmodell för Typ 1 diabetes. De experimentella studierna genomförs framför allt i samarbete med Follicums nätverk vid Lunds universitet.

Nästa milstolpe inom diabetesprojektet är att välja en läkemedelskandidat vid årsskiftet för att därefter avancera denna mot kliniska prövningar.

Om Diabetes
Diabetes ökar snabbt globalt. Sjukdomen kännetecknas av dålig blodsockerkontroll på grund av defekt insulinsignalering vilket medför allvarliga följdsjukdomar som kardiovaskulär sjukdom, njursvikt, fetma, blindhet och diabetiska fotsår. Såväl diabetes som dess följdsjukdomar innebär en stor börda, dels för den enskilde patienten men också för hela sjukvårdsystemet. Det finns därmed ett redan stort och ett växande globalt behov av nya terapier som adresserar effektiv kontroll av glukosnivåer i kombination med förebyggande effekter på de olika diabetiska komplikationerna. Follicums strategi är att driva fram ett välutvecklat projekt inom diabetes som är attraktivt för globala partners.

Om Bio-Europe
Bio-Europe är Europas största partneringkonferens med mer än 2200 deltagande Life Science företag från hela världen. Mötet äger rum i Köpenhamn den 5-7 november.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Öppna Nyhet