Stiftelsen för Strategisk Forskning (”SSF”) har beslutat att dela ut 400 MSEK till fyra projekt inom programmet ”Industrial Research Centres”. Follicum AB är partner i ett av de projekt som tilldelats anslag. Projektet, som kommer att genomföras vid Lunds universitet, rör individanpassad medicin i diabetes och leds av professor Maria F. Gomez. Anslaget som tilldelats detta projekt avser en summa om upp till cirka 100 MSEK fördelat över flera år. Follicums arbete utgör en mindre del av projektet och berör inte direkt diabetes, men kan sägas vara relaterat till sjukdomens komplikationer.

SSF en oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet och delar ut cirka 600 MSEK till strategisk forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin varje år. Målet med utlysningarna är att forskningen på sikt ska kunna komma till nytta för svensk industri och samhälle.

Follicum är en av flera partners i det projekt som rör diabetes, mer specifikt individanpassad medicin i diabetes. Syftet med detta projekt är att hitta prediktiva biomarkörer som är relevanta för diabetes och dess komplikationer. Övriga partners som deltar i projektet är Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer, Probi, CardioVax och Region Skåne/universitetssjukhuset MAS, (Malmö allmänna sjukhus).

VD Jan Alenfall kommenterar:
– Enligt uppgift har det inkommit många ansökningar till detta anslag och att vårt konsortium i stor konkurrens blivit utvalt är fantastiskt roligt. Vi ser framemot att vara en del i – om än liten –  och att delta i den enorma kompetenspoolen som detta projekt utgör kan vara viktigt för Follicum i framtiden.

För ytterligare information om Stiftelsen för Strategisk Forskning, se http://stratresearch.se/

För pressmeddelande från Stiftelsen för Strategisk Forskning rörande ovanstående utlysning, se http://stratresearch.se/pressmeddelande/400-miljoner-till-forskningscentra/

För ytterligare information om Follicum, vänligen kontakta:
Jan Alenfall, VD
Tel: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Öppna Nyhet