Follicum meddelar idag att man har tecknat samarbetsavtal med Bioglan AB för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial av Follicums nya krämliknande formulering av FOL-005 för topikal behandling. Formuleringen kommer att användas i den kliniska fas II-studie mot håravfall som beräknas starta i början av 2020.

Follicum meddelade i mitten av juni i år att bolaget haft ett framgångsrikt vetenskapligt rådgivningsmöte med det tyska läkemedelsverket, BfArM, inför den kommande kliniska studien med FOL-005. Som tidigare kommunicerats beräknar bolaget att vara redo att starta den nya Proof-of-Concept-studien med FOL-005 i början av 2020. Förberedelserna för den kliniska studien pågår och Follicum har etablerat ett samarbete med Bioglan i Malmö för formulering och tillverkning av den produkt som ska användas i studien samt för utveckling och validering av nödvändiga analysmetoder. Produkten är en kosmetiskt attraktiv, krämliknande formulering för topikal behandling.

VD Jan Alenfall kommenterar:
– Förberedelserna inför den nya kliniska studien med FOL-005 är i full gång och vi har nu också etablerat ett samarbete med Bioglan som vi känner stort förtroende för. Bolaget är välrenommerat, tillverkar produkter åt ett stort antal läkemedelsbolag och har ett gediget ”track record”. Leverans av den färdiga, krämliknande produkten beräknas ske i god tid innan starten av den kliniska studien i början av nästa år.

Simon Björklund, VD, Bioglan kommenterar:
– Behandling mot håravfall är ett intressant område där det efterfrågas effektiva behandlingsmetoder och där en väl fungerande topikal produkt har stor potential att hjälpa många människor. Samarbetet är intressant och viktigt för Bioglan och vi hoppas givetvis på ett positivt utfall i kommande studie.

Om FOL-005
FOL-005 är en modifierad, kort version av det endogena proteinet, osteopontin. I två kliniska studier har FOL-005 visat sig vara en effektiv och säker behandling. Den första studien gjordes på friska frivilliga medan den andra gjordes på alopecipatienter, på män med begynnande skallighet. I båda studierna behandlades patienterna på kliniken med intradermala injektioner, 2 eller 3 gånger i veckan. För närvarande pågår planering av en fas II-studie (Proof-of-Concept) för att undersöka den hårstimulerande effekten efter behandling med olika styrkor av den nya topikala formuleringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2019.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Om Bioglan
Bioglan är ett läkemedelsföretag med lång och gedigen erfarenhet av innovation, produktutveckling, tillverkning av produkt för klinisk prövning samt kommersiell produktion av topikala produkter för både mindre bolag och multinationella läkemedelsföretag. http://www.bioglan.se

Öppna Pressmeddelande