Follicum meddelar att bolaget idag, den 10 mars 2016, erhållit en så kallad Notice of Allowance från
US Patent and Trademark Office avseende patentansökan benämnd ”Novel Compositions and Uses Thereof”.

Follicum har fått besked om att det amerikanska patentverket, US Patent and Trademark Office, utfärdat ett preliminärt patentgodkännande – en Notice of Allowance – avseende bolagets ansökan som omfattar bolagets läkemedelskandidat FOL-005, samt relaterade substanser. Patentet innebär ett skydd minst till och med år 2032. Notice of Allowance innebär i korthet att det aktuella patentverket kommer att godkänna bolagets patentansökan. Innan slutgiltigt patent kan meddelas kvarstår dock några få administrativa åtgärder (betalning av avgift).

VD Jan Alenfall kommenterar
– Detta Notice of Allowance är ett mycket glädjande besked och ett viktigt steg i utvecklingen av vår patentportfölj. USA är en av de största marknaderna för Follicum och att få produktpatent på vår läkemedelskandidat är därför oerhört betydelsefullt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Öppna Pressmeddelande