Follicum har erhållit ett officiellt patentgodkännande från Europapatentverket, EPO avseende bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt. Det officiella godkännandet följer det ”Intention to Grant” som kommunicerades den 1 oktober 2015.

I och med EPO:s patentgodkännande (nr. EP12768879.4) finns ett europeiskt skydd av Follicums patent till och med år 2032. Patentet skyddar bolagets peptider för stimulering av hårväxt.

VD Jan Alenfall kommenterar:

– Europa är en mycket viktig marknad och det officiella godkännandet är således av stor betydelse för oss. Vi kan tack vare patentet arbeta ohämmat utan oron att konkurrenter agerar inom vårt område. Follicum arbetar kontinuerligt med skydd av patentportföljen och detta godkännande är givetvis ett välkommet besked!

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Öppna Pressmeddelande