Follicum AB meddelar idag att patentet som tidigare (22 juni 2020) erhållit en så kallat Notice of Allowance från US Patent and Trademark Office (”USPTO”) nu också formellt godkänns av myndigheten. Patentet benämns “Peptides for treatment of diabetes” och patentet kommer att vara giltigt till och med 2038.

Patentet (US 10815283) omfattar peptider från bolagets båda peptidklasser och användning av dessa vid behandling av diabetes och sjukdomar som uppkommer sekundärt hos diabetespatienter. Patentet blir formellt godkänt den 27 oktober 2020.

VD Jan Alenfall kommenterar:
–USA är en av de absolut största marknaderna för Follicum inom diabetes och relaterade följdsjukdomar, och detta formella patentgodkännande är därför av stor betydelse för oss och ett viktigt steg i vår globala patentstrategi. Vi arbetar kontinuerligt med att utöka vår patentportfölj inom våra nyckelmarknader.

Om diabetes
Diabetes ökar snabbt globalt. Sjukdomen kännetecknas av dålig blodsockerkontroll på grund av defekt insulinsignalering vilket medför allvarliga följdsjukdomar som kardiovaskulär sjukdom, njursvikt, fetma, blindhet och diabetiska fotsår. Såväl diabetes som dess följdsjukdomar innebär en stor börda, dels för den enskilda patienten men också för hela sjukvårdsystemet. Det finns därmed ett redan stort och ett växande globalt behov av nya terapier som adresserar effektiv kontroll av glukosnivåer i kombination med förebyggande effekter på de olika diabetiska komplikationerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 0709 – 31 51 15
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005 mot håravfall, utvärderas för närvarande i en fas IIa-studie i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Baserat på lovande prekliniska resultat pågår förberedelser inför en fas I-studie. Båda projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com

Se Pressmeddelande