Follicum meddelade den 31 juli 2018 att bolaget erhållit en så kallat Notice of Allowance från US Patent and Trademark Office (”USPTO”) avseende patentansökan benämnd ”Novel Compositions and Uses Thereof”. Follicum kan idag meddela att patentet nu formellt godkänts av myndigheten. Patentnumret är US 10,137,169 och patentet är giltigt till och med 2032.

I den här patentfamiljen har Follicum redan ett godkänt produktpatent i USA som täcker FOL-005 specifikt. Follicum har därefter lämnat in en uppföljande, så kallad Continuing Patent Application, som utvidgar skyddet runt FOL-005. Follicum har nu erhållit ett formellt godkännande för denna uppföljande ansökan. Patentet omfattar läkemedelskandidaten FOL-005 samt relaterade substanser. Patentet innebär ett skydd i USA till och med år 2032. USPTO kommer att publicera det godkända patentet den 27 november 2018.

VD Jan Alenfall kommenterar:
– Som nämnts tidigare är USA en av de absolut största marknaderna för Follicum, varför detta formella patentgodkännande är av stor betydelse för oss. Vi arbetar fortlöpande med att strategiskt utöka vår patentportfölj inom våra nyckelmarknader.

Om FOL-005
FOL-005 är en modifierad kort version av det endogena proteinet, osteopontin. I två avslutade kliniska studier visade sig FOL-005 vara en effektiv och säker behandling. Redan efter tre månaders behandling kunde en tydlig effekt på hårväxten påvisas. I dessa studier har patienterna doseras med injektioner tre gånger per vecka. Företaget kommer som nästa steg att förbereda en klinisk effektstudie med en topikal formulering av FOL-005 där dos, doseringsfrekvens och behandlingstid ska optimeras. Parallellt kommer företaget att fokusera på att hitta en lämplig utvecklingspartner för FOL-005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2018.

Öppna Pressmeddelande