Follicum AB  kan idag meddela att det japanska patentverket  (”JPO”)  utfärdat godkännande avseende bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt.

Tack vare godkännandet från JPO, med patentnummer 6049718, har Follicum skydd i Japan till och med år 2032. Patentet skyddar bolagets peptider generellt och för stimulering av hårväxt specifikt.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Japan är en viktig marknad för Follicum i framtiden så detta är ett mycket glädjande besked. Särskilt med tanke på det stora intresset för bolagets produkter i Asien är det starkt med ett patent i Japan. Med det formella godkännandet från Japan är detta patent godkänt i USA, Europa, Australien, Ryssland och Hong Kong utöver Japan. Vi har därmed ett mycket gott skydd avseende vår kandidatmolekyl på betydelsefulla marknader runt om i världen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2017.

Öppna Pressmeddelande