Med en lättanvänd kräm som smörjs in i hårbotten i stället för injektion kan skyddet komma att förlängas med 8 år

Follicum AB (“Follicum” eller “företaget”) meddelar idag att företagets hårprojekt framskrider enligt plan och att bolaget har skickat in en patentansökan för den formulering av FOL-005 som bolaget utvecklat. Formuleringen är avsedd att smörjas in i hårbotten och har visats ge god hårstimulerande effekt i en djurmodell. Nästa steg är att formuleringen ska testas i en klinisk fas II-studie på alopecipatienter, en studie som beräknas starta under slutet av 2019. Om patentansökan beviljas förlängs skyddet för FOL-005 med 8 år.

Follicum har parallellt med den kliniska utvecklingen av FOL-005 drivit utvecklingen av en ny formulering av FOL-005 som ska smörjas in i hårbotten. I tidigare kliniska studier på alopecipatienter har FOL-005 doserats genom att en lösning av peptiden injicerats lokalt, upp till tre gånger per vecka. I den första studien injicerades FOL-005 på låret på friska frivilliga män och i den andra studien injicerades peptiden på skalpen på alopeci-patienter. I båda studierna uppmättes positiva effekter på hårväxt. Som rapporterats tidigare har den nya formuleringen testats i en experimentell djurmodell och visade där goda hårstimulerande egenskaper. Den nya krämliknande formuleringen kommer att studeras i en ny klinisk studie som enligt plan ska påbörjas under slutet av 2019. Förberedelser för denna studie och diskussioner med myndigheter pågår för närvarande. Med den nya formuleringen kommer det att vara möjligt att studera flera olika doser och öka doseringsfrekevensen på ett enkelt sätt, då den enskilde patienten själv ska sköta behandlingen hemma. Detta förenklar studien och innebär att antalet besök på kliniken under studietiden kommer att minimeras.

VD Jan Alenfall kommenterar: ”Vi är mycket glada över att vi har utvecklat en formulering av FOL-005 som patienten kan använda på ett enkelt sätt. Utmaningarna med att utveckla funktionella, topikala formuleringar av peptider, är att förhindra att peptiden bryts ner och att optimera förutsättningarna för att den dessutom går in i huden. Dessa utmaningar har vi lyckats möta med den nya formuleringen som har lång hållbarhet och är enkel och mycket attraktiv för patienten att använda. Baserat på dessa framsteg har vi skickat in vår nya patentansökan”.

Om Alopecia
Oönskat håravfall (alopecia), vilket vanligtvis benämns som ”skallighet”, drabbar ca en tredjedel av alla män mellan 20 och 50 år i västvärlden. För män över 50 år är andelen med håravfall ännu högre, cirka 50 %. Även en betydande andel kvinnor drabbas också av oönskat håravfall. Sammantaget innebär det en mycket omfattande marknad för ett effektivt och säkert hårstimulerande läkemedel. Idag finns det i princip bara två läkemedelssubstanser som används för behandling. Försäljningen av dessa läkemedel uppgår till mer än 3 mdr USD årligen. Jämfört med befintliga preparat kan FOL-005 troligtvis erbjuda flera fördelar– t ex färre biverkningar, enklare dosering och högre andel responders.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Öppna Pressmeddelande