Dokumenten inför Follicums extra bolagsstämma, som äger rum den 1 april kl 10.00, finns nu tillgängliga under Investerare/Aktieinformation, eller på företagets kontor på Scheelevägen 22 i Lund.