Bokslutskommunikén för perioden 2014-01-01 till 2014-12-31 finns nu publicerad under Investerare/Rapporter.