Bokslutskommuniké för perioden 2016-01-01 till 2016-12-31 publiceras.