Under veckan gick årets upplaga av Nordic Life Sciences Days (NLSDays) av stapeln i Malmö. BioStock passade på att intervjua Follicums vd Jan Alenfall om vad som händer i bolaget just nu.

I intervjun framhåller Jan Alenfall att NLSDays i Malmö är ett utmärkt tillfälle för diabetes- och håravfallsbolaget Follicum att träffa potentiella partners samt både etablera och fortsätta dialogen med kontakter inom branschen.

Alenfall kommenterar även de fulltecknade dubbla emissioner som Follicum genomförde under sommaren och som tillförde bolaget 56 Mkr. Detta innebär att man nu har en god finansiell grund att stå på inför den fortsätta utvecklingen av diabetes- och håravfallsprojektet.

I videon nedan berättar Alenfall även mer om status för bolagets två projekt, vad nästa steg är för dessa projekt och vad vi kan förvänta oss för nyheter från projekten. Intervjun är på engelska.

Se videon på BioStocks webbsida

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com