Follicum har ingått ett samarbetsavtal med brittiska Centre for Skin Sciences vid University of Bradford. Syftet är att kombinera in vitro-experiment med datasökning och analys av bioinformatikdata för att undersöka verkningsmekanismen med avseende på Follicums olika peptidklasser inom såväl hud/hår-biologi och diabetes. Projektet, som enligt bolaget styrker positionerna i pågående partnerdiskussioner, inleds i början på 2019 och avslutas samma år.

Follicum utvecklar nya peptidläkemedel för områdena håravfall och diabetes. I en nyligen genomförd klinisk prövning har bolaget visat lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller.

Nyligen belönades Follicums diabetesprojekt tillsammans med Lunds universitet en postdoc i 2 år för avancerade studier av Follicums peptider. Ytterligare en indikation på att bolaget är på rätt kurs i diabetesprojektet kom tidigare i höst då en forskargrupp vid Lunds universitet erhöll 1 miljon DKK från Novo Nordisk Foundation för att utföra diabetesrelaterade studier med Follicums peptider.

Det nya samarbetet inleds i början på 2019

Idag stod det klart att Follicum har slutit ett samarbetsavtal med The Centre for Skin Sciences (CSS), ett av Storbritanniens största akademiska centra för grund- och translationell hud- och hårfollikelforskning.

I ett pressmeddelande kommenterade bolagets vd, Jan Alenfall, avtalet:

»Vi är mycket glada över att ha undertecknat detta avtal. Den stora erfarenheten som CSS bidrar med i projektet är av stor betydelse för att öka förståelsen för våra peptiders verkningsmekanism när det gäller både hår- och diabetesprojektet«

CSS forskning omfattar studier av cell- och molekylära processer inom hud- och hårbiologi vid både hälsa och sjukdomstillstånd inklusive världsledande forskning som fokuserar på epigenetiska processers roll inom området. CSS samarbetar med industripartners för att ta fram ny teknologi och produkter som ska gagna såväl konsumenter som patienter.

Samarbetet viktigt för de pågående partnerdiskussionerna

Follicum har bara under 2018 gjort stora framsteg när det gäller att identifiera receptorerna för sina peptider. I och med samarbetet med CSS får Follicum nu möjlighet att undersöka den biologiska aktiviteten hos sina peptider genom en rad avancerade och experimentella tester som syftar till att ge en bättre förståelse av verkningsmekanismen hos bolagets peptider.

En förbättrad karaktärisering av verkningsmekanismen när det gäller Follicums båda projekt, framhåller bolaget i dagens pressmeddelande, är viktigt för de pågående partnerdiskussionerna. Dessutom är den utökade kunskapen som projektet kan ge när bolaget nu närmar sig starten av mer avancerade kliniska prövningar i sitt hårprojekt. Man framhåller också att förståelsen även kommer att bidra till att vidareutveckla bolagets diabetesprojekt.

Sedan tidigare har Follicum meddelat att de skall välja en kandidat i sitt diabetesprojekt runt årsskiftet och för hårprojektet planerar de en fas IIb-studie med en topikal formulering av sin hårstimulerande peptid FOL-005.

Se även BioStocks intervju med Follicums vd Jan Alenfall på BIO Europe

Läs artikeln på BioStock

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.