Vår nya hemsida, www.follicum.com, gör det lättare att ta del av information om våra huvudområden hårväxt och diabetes.  Huvudsidan kommer att vara den engelskspråkiga versionen vilket markerar vårt behov att kommunicera utanför Sverige.

– Vår nya hemsida gör det renare och lättare att navigera för de som är intresserade av vårt bolag, säger Jan Alenfall, VD Follicum. Syftet är att besökaren direkt ska förstå vilka områden Follicum fokuserar på och vad som är mest aktuellt just nu. Förutom mer omfattande information kring vårt arbete med hårväxt har vi adderat information kring diabetes och vårt pre-kliniska projekt med peptiden FOL-014. Vi kommer att fortsätta att tillföra information i takt med att projekten utvecklas.

Follicum driver idag aktiviteter inom områdena hårväxt och diabetes samt ett formuleringsprojekt för FOL-005.  Vi vill göra det lättare att få en överblick över vilka projekt, möten och andra aktiviteter som är genomförda, pågående eller planerade. Follicum arbetar aktivt med att öka kännedomen om våra projekt för att attrahera partners och investerare utanför Norden.

– Många av våra intressenter har efterfrågat tydligare information och uppdelning i våra två områden hårväxt och diabetes, säger Jan Alenfall. Vi har också utökat aktiviteterna utanför Norden under den senaste tiden. Den nya hemsidan kommer att hjälpa oss att förverkliga visionen om att bli ett internationellt ledande företag inom hårväxt och diabetes.