Follicum har i samarbete med en välkänd forskargrupp på universitetet i Münster, Tyskland, nu upprepat ex vivo experiment på levande mänsklig hud för att verifiera tidigare resultat. Experimenten slutfördes enligt den kommunicerade tidsplanen och resultaten är helt i linje med de tidigare experimenten.

Effekten av FOL-005 har studerats på hårsäckar i levande mänsklig hud (överbliven levande hud från ansiktslyft som innehåller hår). FOL-005 visade en tydlig effekt redan i låga koncentrationer. Hårsäckar i tillväxtfas drevs in i övergångsfasen vilket kan indikera en potential att hämma hårväxt. Resultaten utgör ett viktigt underlag i bolagets strategi att inleda kliniska prövningar med FOL-005 där olika delar av kroppen kommer att behandlas för att studera modulering av hårtillväxt. Nästa steg för bolaget är att diskutera genomförandet av den kliniska prövningen med ytterligare ett läkemedelsverk.

Professor Ralf Paus kommenterar:
Resultaten bekräftar och utökar de tidigare erhållna resultaten att FOL-005 kraftigt främjar de mänskliga hårsäckarnas ingång i övergångsfasen. Resultaten är uppmuntrande och FOL-005 verkar vara väl tolererad eftersom inga indikationer på negativa reaktioner observerades.

VD Jan Alenfall kommenterar:
Vi har nu upprepat experimenten på nya hudbitar och de resultat som framkommit verifierar och förstärker våra tidigare resultat där FOL-005 visat potential att hämma hårväxt. Det är särskilt positivt att samtliga hudprover visade enhetliga effekter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 -19 21 97
E-post: info@follicum.com