Dokumenten kan laddas ner från sidan Investerare/ AktieinformationFollicums sida på AktieTorget  eller från Sedermera Fondkommissions hemsida.