Idag, den 5 oktober 2015, publicerade Smallcap en analys av Follicum. Smallcap-analysen finns nu tillgänglig på Smallcaps, Follicums, Sedermera Fondkommissions och AktieTorgets respektive hemsidor (www.smallcap.sewww.follicum.sewww.sedermera.se och www.aktietorget.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com