Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie,  FOLLI BTA, är den 30 maj 2016.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: FOLLI BTA
ISIN-kod: SE0008242895
Orderboks-ID: 121123
Sista handelsdag: Den 30 maj 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon +46 (0)8 511 68 000 eller via e-post info@aktietorget.se

För ytterligare information kontakta:
Jan Alenfall, VD
Tel: +46 (0)46 19 21 97
Epost: info@follicum.com

Öppna Marknadsmeddelande