Follicum kan i dag meddela att ett avtal har tecknats med PolyPeptide Group och Recipharm AB inför den kliniska studien som beräknas starta runt årsskiftet 2015/2016. Läs mer här.