Press release

Follicum offentliggör årsredovisning för 2021

Follicum AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.follicum.se, på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com och bifogas även till detta

Read More »