Härmed offentliggör Follicum tilläggsprospekt med anledning av det pressmeddelande som bolaget offentliggjorde den 18 april 2016, efter att bolagets prospekt godkänts av Finansinspektionen inför Follicums företrädesemission med teckningstid den 21 april – 10 maj 2016. Pressmeddelandet gällde att bolaget erhållit det tyska läkemedelsverkets, BfArM, samt etikkommitténs tillstånd att starta den andra delen av den pågående fas I/IIa-studien.

Tilläggsprospekt finns att tillgå på bolagets (www.follicum.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Öppna Tilläggsprospekt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Öppna Pressmeddelande