Follicum offentliggör tilläggsprospekt med anledning av det pressmeddelande som bolaget offentliggjorde den 2 maj 2016, efter att bolagets prospekt godkänts av Finansinspektionen inför Follicums företrädesemission med teckningstid den 21 april – 10 maj 2016. Pressmeddelandet gällde att bolaget erhållit officiellt patentgodkännande från Europapatentverket avseende bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt.

Öppna tilläggsprospekt

Öppna Pressmeddelande

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com