Se prospekt

Follicum publicerar härmed prospekt med anledning av bolagets företrädesemission som inleds den 21 april 2016. Follicum kommer i samband med företrädesemissionen att närvara vid investerarträffar för att informera om bolaget och dess framtidsplaner.

Prospekt, teaser och anmälningssedel

Prospektet finns att tillgå på Follicums (www.follicum.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer Follicum att närvara vid ett antal investerarträffar för att informera om bolaget, framtidsplanerna och den aktuella företrädesemissionen. Informationsträffarna är gratis och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 0431-47 17 00 eller e-post anmalan@sedermera.se.

  • 21 april 2016 kl. 11.45 – 13.00, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.
    Anmälan sker till anmalan@sedermera.se
  • 26 april 2016, kl. 17.45 – 19.30, Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm.
    Anmälan sker till anmalan@sedermera.se
  • 29 april 2016 kl. 11.45 – 13.00, Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg.
    Anmälan sker till anmalan@sedermera.se

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Follicum i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jan Alenfall – VD, Follicum AB

Telefon: 046 – 19 21 97

E-post: info@follicum.com

Öppna Pressmeddelande