Follicum meddelar att bolagets kvartalsrapport för perioden 150701 – 150930 senareläggs. Tidigare datum för publicering var den 25 november 2015. Nytt datum för publicering är den 30 november 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com