Nu har den första försökspersonen i Follicums kliniska studie fått maximal behandlingsdos – utan att några negativa effekter har påvisats. Detta positiva resultat har nu uppnåtts i den kliniska fas I/IIa-studie som inleddes den 19 januari 2016.

Detta innebär att studiens initiala doseskaleringsdel har klarats av utan problem. Den första studiedeltagaren fick igår maximal dos och utvärderas idag utan några negativa effekter. Under nästa vecka (v. 6) kommer ytterligare tre personer att få maximal dos. Nästa steg är att fler försökspersoner får maximal dos för att garantera säkerheten. Follicums kliniska fas I/IIa-studie omfattar cirka 30 frivilliga, friska försökspersoner och är beräknad att slutföras under 2016.

VD Jan Alenfall kommenterar:
– Vi är mycket glada att studiens doseskaleringsfas har gått enligt plan. När vi nu fått besked om att maximal dos uppnåtts utan komplikationer, kan vi snabba på rekryteringen för den fortsatta studien.

För mer information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Öppna Pressmeddelande