Follicum AB (”Follicum”) meddelar härmed att Lund University Bioscience AB (LU Bio) höll en extra bolagsstämma den 31 januari 2018. Där beslutades om utdelning av bolagets innehav i Follicum till LU Bio’s aktieägare. Utdelningen av aktierna planeras att ske under vecka 6, 2018. LU Bio’s innehav i Follicum uppgår till 2 320 370 aktier fördelat på cirka 30 aktieägare. Flera av dessa är redan idag aktieägare i Follicum. Största ägare i LU Bio är Stiftelsen Akademihemman (11,02 %), LU Holding AB (10,02%), Kudu AB (10,0%), LMK Forward AB (9,11%) och Östersjöstiftelsen (7,94%).

LU Bio är ett konsortium av investerare, som bistått bl.a. Follicum från bolagets grundande, under bolagets tidiga utveckling fram till den position bolaget har nu” säger Lars H. Bruzelius, styrelseordförande i LU Bio och styrelsemedlem i Follicum. ”Detta uppdrag är nu avslutat på ett framgångsrikt sätt och det är med stor glädje vi kan fördela aktierna till våra investerare”.

LU Bio’s roll i bildandet av och utvecklingen av Follicum har varit enormt viktigt. Att Lu Bio nu delar ut sitt ägande direkt till dess aktieägare är betydelsefullt för Follicum“, säger Jan Alenfall, VD Follicum.”Vi är tacksamma för LU Bio’s support. Vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen av våra projekt mot positiva kliniska fas II-utfall tillsammans med befintliga och nya investerare”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotech företag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Öppna Pressmeddelande