Klicka på länken för att öppna dokumentet Kallelse till årsstämma.