I samband med nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2018/2019 (FOLLI TO2) deltar Follicum på Actics investerarträff i Stockholm den 7 februari 2019 kl 12:00 – 13:00.

Plats: Arctic Securities kontor på Biblioteksgatan 8, Stockholm

Anmälan: via email till invitation.sweden@arctic.com