Kan du beskriva din bakgrund och vad du har arbetat med tidigare?
Jag har mer än 35 års erfarenhet av marknadsföring och licensiering inom den globala läkemedelsindustrin. Idag har jag rollen som nordisk chef på Tesaro, ett amerikanskt bioteknikföretag inom onkologi, som nyligen förvärvats av GSK. Jag har stor erfarenhet av ledande befattningar inom Astellas Pharma Norden / Baltic (VD), Novo Nordisk, Pharmacia Corporation och Ferring International. Jag är också styrelseledamot i Gedea Biotech AB samt Nordic Rebalance a / s och äger MS Persson Consulting AB där jag hjälper företag med strategiska frågor, marknadsföring och försäljning.

Varför accepterade du rollen som Styrelsemedlem i Follicum?
Det är ett intressant företag, med 2 mycket spännande läkemedelskandidater, båda inom områden där det finns ett stort medicinskt behov. Det finns väldigt få alternativ att behandla håravfall idag och det verkar som om Follicum har en av de få kliniska kandidaterna med ett tydligt löfte om att leverera en säker, effektiv och lättanvänd hårväxtprodukt. Den nyligen gjorda patentansökan för den aktuella formuleringen stärker bilden ytterligare. Follicum börjar en Proof-of-Concept-studie (POC) i år som kommer att rapporteras redan 2020 och det kommer att bli väldigt intressant att följa! Jag är väldigt glad att Follicum tar sig an diabetiska komplikationer med sina nya peptider och att de redan har identifierat en läkemedelskandidat. Detta är något som Big Pharma letar efter!

Vilken expertis kan du bidra med i Follicums styrelse?
Min erfarenhet har jag främst från den kommersiella sidan. Jag har bred erfarenhet av hur man lanserar produkter framgångsrikt och hur man bygger konkurrenskraftiga organisationer. Jag är intresserad av life science-området i allmänhet, speciellt indikationer där det finns ett stort medicinskt behov eller mindre effektiva / säkra behandlingsalternativ idag där Follicums två indikationsområden hårväxt och diabetiska komplikationer passar mycket bra. Jag har examen i Management and Corporate Governance från EFL, Lund 2017, och har erfarenhet av styrelsearbete från små start-up-företag inom life science, så jag hoppas få användning av den erfarenheten i Follicum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Intervju