Kan du beskriva din bakgrund och vad du har arbetat med tidigare?
Jag har mer än 25 års erfarenhet från olika positioner i start-up företag inom tech-området, särskilt från den innovativa miljön som finns kring universiteten i Malmö/Lund, Ideon Innovation och inkubatorn MINC. Jag var också ansvarig som VD för det privatägda investmentbolaget AB Axel Granlund under 8 år. Jag har även stor erfarenhet av att värdera små och medelstora företag i olika skeden av deras utveckling bland annat från när jag var affärsutvecklare och VD för Teknopol AB i Lund. Under tiden i Teknopol arbetade jag bl a med företag som Polar Rose, Dignitana och Galenica. Jag arbetade nyligen som ekonomichef för Zaplox under deras börsintroduktion i början av 2017. Idag är jag VD för Swedish Growth Fund som är den största ägaren i Follicum.

Varför accepterade du rollen som Styrelsemedlem i Follicum?
Follicum befinner sig i ett mycket intressant utvecklingsskede då man fokuserar på ett område som delvis är bortglömt av de stora läkemedelsföretagen – hårväxt. Mycket få produkter har lanserats inom detta område, även om det är en indikation med stor potential. Den senaste utvecklingen där bolaget har tagit fram en topikal beredning är särskilt intressant eftersom det är en stor teknisk utmaning. Dessutom har bolaget ett tidigt projekt inom diabetes som ser väldigt lovande ut. Även om man vid första anblick inte ser en koppling mellan dessa indikationer finns det en biologisk förklaring som är logisk. Som helhet ser det oerhört spännande ut och jag ser fram emot att ta del av den fortsatta utvecklingen. Follicum har alltid levererat enligt plan vilket är mycket imponerande. Jag är glad att få möjligheten att få vara en del av det professionella teamet i Follicum.

Vilken expertis kan du bidra med i Follicums styrelse?
Jag har stor erfarenhet både av att bygga upp företag inom olika områden och få dem att växa och av finansiering av tillväxtföretag. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med en kompetent styrelse och ledning för att utveckla bolaget vidare. Jag har sett många av de problem som snabbväxande företag kan ställas inför och vet förhoppningsvis också hur man bäst undviker och löser dessa problem. Jag är certifierad som styrelsemedlem av Styrelseakademin och har tidigare stor erfarenhet av styrelsearbete både som ordförande och ledamot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Intervju