Den 29 april presenterade VD Jan Alenfall från Follicum den senaste utvecklingen inom hårväxt- och diabetesprojekten på BioStock Live i Stockholm.

Efter presentationen följde en intervju, som kan ses på https://www.biostock.se/2019/05/se-var-intervju-med-follicums-vd-fran-biostock-live-29-april/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight Stock Market 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com