Kan du beskriva din bakgrund och vad du har arbetat med tidigare?
Jag har arbetat med läkemedelsutveckling under de senaste 18 åren med fokus på kliniska prövningar, regulatoriska frågeställningar och projektledning och under mina sista år inom läkemedelsindustrin var jag ansvarig för Drug Development-funktionen inom Nycomed. Under den tiden var jag också mycket engagerad i den medicinska utvärderingen av produktkandidater för in-licensiering och i diskussioner inom affärsutveckling rörande risker och möjligheter för eventuella forskningsavtal. Under de senaste 10 åren har jag utvecklat ett konsultbolag – KLIFO AS – som är verksamt inom läkemedelsutveckling, med inriktning på pharma och biotechbolag, med klienter både i Europa, och USA men även i Asien.

Varför accepterade du rollen som Styrelsemedlem i Follicum?
Follicum är så vitt jag sett hitintills ett mycket välskött bolag baserat på solid vetenskap och med teknologier som öppnar för många möjligheter. De två ledande projekten, hårtillväxt och diabetes, adresserar stora medicinska behov. Både grundare och ledning är personer som vill och kan göra ett bra arbete och jag ser fram emot att stödja deras visioner för företaget. Jag hoppas också att vi kan ta vara på rätt möjligheter samt hantera risker och utmaningar i läkemedelsutvecklingen och därigenom generera värde för aktieägarna.

Vilken expertis kan du bidra med i Follicums styrelse?
Jag har omfattande erfarenhet av läkemedelsutveckling som gör att jag kan bedöma och guida utvecklingsplaner som presenteras av ledningen. Jag har också arbetat med läkemedelsutvecklingsstrategier – val av indikationer, differentiering av produktprofiler, riskhantering etc och har även erfarenhet av att göra vetenskapliga samarbetsavtal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Nyhet