Under Investerare/Bolagsstyrning finns information och dokument tillgängliga inför årsstämman den 29 april 2015.