Nu finns Anmälningssedeln samt foldern ”Inbjudan till  nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1” publicerade under Investerare/Aktieinformation/Teckningsoptioner.