Follicum AB (“Follicum” eller “företaget”) publicerar idag en videointervju med VD Jan Alenfall.

I filmen summerar VD Jan Alenfall de viktigaste milstolparna för Follicum under 2019. Samarbetet med Bioglan, den planerade kliniska studien för FOL-005 med den topikala beredningen samt vad de senaste resultaten i diabetesprojektet betyder för bolaget beskrivs kortfattat och överskådligt.

Jan blickar även framåt och beskriver planerna för vad som kommer att hända under 2020.

Filmen finns tillgänglig på www.follicum.se eller genom att klicka på länken här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 -19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Nyhet