Den 17 november 2015 avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Follicums listningsemission.  Totalt nyttjades 1 160 024 teckningsoptioner av serie TO 1, innebärande en nyttjandegrad om cirka 99,36 procent. Genom teckningsoptionerna tillförs Follicum cirka 6,96 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK.

Totalt nyttjades 1 160 024 teckningsoptioner, innebärande att 1 160 024 nya aktier registreras hos Bolagsverket. Follicum tillförs i och med detta cirka 6,96 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i Follicum kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 10 003 234 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 200 388,08 SEK.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Vi är mycket glada över den höga nyttjandegraden för optionerna – detta visar att tron på Follicum och våra framtidsplaner är stabil. Genom kapitalet vi tillförs har vi resurser att ta projektet med FOL-005 genom utvecklingen fram till att arbete med utlicensiering eller försäljning kan påbörjas.

Vid eventuella frågor avseende Follicums teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0)431 47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Follicum, vänligen kontakta:
Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com