Follicum AB (publ) meddelar att styrelsen idag har beslutat att omgående entlediga Kim Arvid Nielsen från rollen som vd. Samtidigt utsågs bolagets finansdirektör Jonas Edelswärd till tillförordnad vd för Follicum.

”Styrelsen har tagit det här beslutet eftersom Kim Arvid Nielsens ledarskap inte har levt upp till våra förväntningar. Jonas Edelswärd tillträder nu som tillförordnad vd samtidigt som styrelsen fortsätter med den pågående strategiska utvärderingen av bolagets projekt”, säger Gun-Britt Fransson, styrelseordförande i Follicum AB.

Jonas Edelswärd får en kombinerad tjänst som tillförordnad vd och finansdirektör i bolaget. Innan Jonas Edelswärd tillträdde som finansdirektör på Follicum i maj 2021 har han haft ledande roller i flera högteknologiska startup-bolag. Han är bland annat styrelseordförande i Zaplox AB, styrelseledamot i Galenica AB och i Pragati AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gun-Britt Fransson, styrelseordförande, Follicum AB
Telefon: 070-595 73 27
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juli 2021.

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005, administreras med hjälp av en unik formuleringsteknologi som befunnits säker och vältolererad i en omfattande fas 2-studie vilken utförts i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande