Follicums presentation från Aktiedagen i Stockholm den 17 oktober 2017 går nu att följa här:

Jan Alenfalls presentation